Reiskantoren zetten cruises op het voorplan


De maritieme sector kent wereldwijd een indrukwekkende groei. Alleen al in ons land zien we het aantal cruisepassagiers elk jaar met meer dan 10 procent stijgen. De cruises zijn niet langer een nicheproduct, maar worden hoe langer hoe meer in één adem genoemd met de hotelpakketreizen. Steeds meer Belgen verkiezen een cruisevakantie dan ook boven een culturele rondreis of een verblijf in een hotel of resort in de Middellandse Zee of de Caraïben. Om de troeven van de maritieme sector nog meer onder de aandacht te brengen, organiseert de beroepsvereniging Cruise & Ferry World (C&FW) in samenwerking met de reisindustrievan maandag 10 tot en met zaterdag 22 oktober de Veertiendaagse van de Cruise.

Langste dag
Het initiatief sluit aan bij De Langste Cruisedag die de voorbije twee jaren plaats vond en waaraan in 2010 een honderdtal reiskantoren deelnamen. Heel wat consumenten en reisagenten betreurden toen dat het evenement beperkt bleef tot één dag. Cruise & Ferry World heeft rekening gehouden met deze terechte opmerking. Door het evenement te spreiden over twee weken geeft men de klanten meer tijd om zich te informeren bij de reisagent en hun keuze te maken.

Brochures
De brochures 2012 liggen reeds in de reiskantoren of worden eerstdaags verdeeld. Om het aanbod voor volgend jaar te lanceren pakken de rederijen tijdens de Veertiendaagse van de Cruise uit met vroegboekkortingen of speciale aanbiedingen. Daarnaast wil de beroepsverenigingmet dit initiatief de reisagenten- nog meer dan de voorbije jaren – in de kijker zetten. Zij zijn namelijk een belangrijke schakel in de verkoop van cruiseproducten.

Certified Agent
Om de reisagenten te ondersteunen in hun verkoop, organiseert Cruise & Ferry World elk jaar workshops en opleidingen. Op die manier wil de beroepsvereniging de kennis van de diverse cruise- en ferryprodukten verruimen en actualiseren. Reisagenten die deelnemen aan deze opleidingssessies, mogen zich 'Certified Agent' noemen. Deze agentschappen zijn te herkennen aan het label uitgereikt door Cruise & Ferry World en worden tevens vermeld op de C&FW website. Op dit ogenblik zijn dat bijna 300 agentschappen, verspreid over beide landsdelen. Deze reiskantoren staan van 10 tot 22 oktober dan ook op de eerste rij om hun klanten de perfecte cruise voor te stellen. De volledige lijst van de deelnemende reiskantoren en alle details van de Veertiendaagse van de Cruise vindt uop
www.cfw.be.

Veertig jaar
Cruise & Ferry World vzw is een officiële vereniging die zo goed als alle spelers van de cruise- en ferry-industrie in België en Groothertogdom Luxemburg verenigt. C&FW werd in 1972 opgericht en viert in 2012 dus haar veertigjarig bestaan. De hoofdzetel van de vereniging en het secretariaat zijn in Brussel gevestigd. De huidige 16 leden zijn plaatselijke rederijfilialen, generaal agenten of bevoorrechte partners van cruise- en/of ferryrederijen. Zij vertegenwoordigen samen 49 cruiserederijen, 17 ferrymaatschappijen, 1 mix-cargorederij, 6 riviercruiserederijen en 1 maritiem-touroperator. De voornaamste taak van de beroepsvereniging is de promotie, sales en marketing van toeristische maritieme producten (ferry’s, zee- en riviercruises). Dat gebeurt met opleidingen voor de reisagenten, maar bijvoorbeeld ook met gezamenlijke standen op publieksbeurzen zoals het Vakantiesalon van Brussel en Zenith.Wat denk jij ervan?