Vlaamse Kampeertoeristen pleit voor legalisatie camperplaatsen


Vlaamse Kampeertoeristen vzw, of kortweg VKT, treedt al meer dan 60 jaar op als belangenverdediger van alle kampeerders, ongeacht met welk kampeermiddel ze reizen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat VKT sinds de start van de studie omtrent het ‘Kampeerautotoerisme aan de Vlaamse Kust’, in opdracht van Toerisme Vlaanderen, deel uitmaakt van de werkgroep over de ‘beleidsvoorbereiding toeristisch beleid.’

Illegaal
Reeds in het begin van 2011 stelde VKT voor om de vergunningscriteria aan te passen aan de realiteit. Dit door bestaande, maar geschikte ‘illegale’ kampeerautoplaatsen (dit zijn plaatsen waar overnachten officieel niet is toegelaten, met name op officiële en officieuze parkeerplaatsen voor kampeerauto’s) te legaliseren, en om te bouwen tot kampeerautoterreinen of een alternatieve vorm ervan zoals transitplaatsen of motorhome stop-overs” VKT is de mening toegedaan dat dit al een eerste positieve stap zou zijn om het kampeerauto-onvriendelijke imago van Vlaanderen op te krikken.
Deze boodschap was recent de aanleiding voor een interpellatie in het Vlaams Parlement. Een reactie wordt binnenkort verwacht.


Wat denk jij ervan?