Blindenpad in De Zwinduinen en -polders


In het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een blindenpad gerealiseerd. Westtoer liet zopas een bronzen maquette produceren met informatie voor blinden en slechtzienden.

Blinden en slechtzienden

Nadat in 2010 in het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en –polders de nieuwe wandel- en fietspaden werden voorgesteld, investeerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verder in toegankelijkheid voor een zo breed mogelijke waaier aan doelgroepen. Zowel mensen in een rolwagen als blinden en slechtzienden kunnen voortaan terecht op de paden. Ter hoogte van het uitkijkpunt over het Zwin heeft Westtoer bovendien een nieuwe bronzen maquette geplaatste met een weergave van de Zwinstreek. In 2013 worden het blindenpad en de maquette geïntegreerd in een Groene Halte+ wandelroute.

Blindenpad
De oude, vervallen betonwegen werden in 2010 vervangen door gescheiden wandel- en fietspaden in natuurvriendelijke materialen. Interne bewegwijzering, infoborden en een uitkijkpunt vervolledigden het project. Het Agentschap voor Natuur en Bos zette in 2012 een volgende stap in de ontsluiting van het gebied door het realiseren van een blindenpad op basis van een screening door vzw Blindenzorg Licht en Liefde. Ter hoogte van zitbanken en kruispunten werden tactiele markeringen gerealiseerd, omheiningen werden verplaatst of aangepast en de padrand wordt regelmatig onderhouden. Dit alles betekent een nieuwe fase in de realisatie van het openstellingsplan van het reservaat zoals vermeld in het goedgekeurde beheerplan.

Nieuwe bronzen maquette

De nieuwe bronzen maquette, gerealiseerd door Westtoer, presenteert de diverse landschappelijke elementen in de Zwinstreek: zee, duinen, slikken en schorren, polders, grasland. De maquette toont tevens topografische elementen als wegen, dijken, wateringen en fortificaties. Voor blinden, slechtzienden en uiteraard ook voor zienden vormt deze maquette een tactiele en visuele verrijking.

Voor het ontwerp van de maquette koos Westtoer voor het Brugse bedrijf Minimus. De onderneming realiseerde eerder onder andere het bronzen reliëfmodel voor de Bayernwaldsite in Wijtschate en het bronzen tastmodel met braille van de IJzertoren in Diksmuide.

De nieuwe maquette is 110 cm x110 cm groot. De maquette is vlot bereikbaar voor mensen in een rolwagen. Het afgebeelde gebied van 5,5 km x 5,5 km wordt weergegeven op een schaal van 1/5.000.

Groene Halte+
In het voorjaar van 2013 zal de Groene Halte Plus Wandelroute van De Zwinduinen en –polders worden geopend, naar een concept van TreinTramBus. Het idee is eenvoudig: de wandelaar reist met het openbaar vervoer tot in het station van Knokke-Heist, neemt daar de bus naar de start van de wandelroute en legt dan volledig zelfstandig de wandeling af tot aan het eindpunt, dat opnieuw een bushalte is. Via aanpassingen op het terrein, geleidenboorden, braillebordjes en een audioguide zullen blinden en slechtzienden de trip ook zonder begeleiding kunnen stappen. Van de route wordt ook een brochure in grootletterformaat uitgegeven. Wie over een wandel-gps beschikt, zal ook de gpx-track kunnen downloaden.

Partners
Het blindenpad is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos. De maquette voor blinden en slechtzienden is een initiatief van Westtoer apb. Beide projecten werden gerealiseerd in samenwerking met de vzw Licht en Liefde, TreinTramBus en de gemeente Knokke-Heist. De realisatie was mogelijk dankzij de steun van Toerisme Vlaanderen en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg IVa-project Recreatie en Ecotoerisme in de Zwinstreek (REECZ).

Praktisch
Westtoer, T 050 30 55 00, info@westtoer.be, www.fietsen-wandelen.be en www.dekust.be
Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen, T 050 24 77 40, wvl.anb@vlaanderen.be, www.natuurenbos.be 

Wat denk jij ervan?