Honderdduizenden toeristen voor WO in Westhoek


In de aanloop naar de herdenkingsperiode 2014-2018, is de toegenomen belangstelling voor het thema Wereldoorlog I in de Westhoek al duidelijk merkbaar. Voor 2013 schat Westtoer, de organisatie voor de promotie van toerisme in West-Vlaanderen, het aantal WOI-toeristen in deze regio op ruim 400.000, een stijging met bijna een kwart ten opzichte van 2006. De ruim 400.000 bezoekers zorgen voor een totaal van 1,2 miljoen bezoeken in de diverse WO I–sites: tal van toeristen bezoeken immers meerdere sites tijdens hun verblijf in de Westhoek.

Great War
Vorig jaar is binnen het Europese Interreg IV project ‘Great War’ opnieuw een bezoekersonderzoek georganiseerd in opvolging van een eerste bezoekersonderzoek over het WOI-toerisme in de Westhoek. Het aantal WOI-toeristen werd in 2006 op 327.000 geraamd. Voor 2013 schat Westtoer dit voorlopig in op ruim 400.000, een vermoedelijke stijging met ongeveer 23%. In april 2014 zal Westtoer uitvoerig communiceren rond de gedetailleerde resultaten voor het profiel, de activiteiten en de tevredenheid van de WOI-toerist in de Westhoek.
Nieuwe bezienswaardigheden

De hogere bezoekersaantallen in 2013, een jaar voor de start van de herdenking, hebben onder andere te maken met het feit dat enkele vernieuwde sites al open waren voor het publiek, met onder meer het In Flanders Fields Museum, het Bezoekerscentrum aan Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge en het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke. 
Oorlogsbegraafplaatsen

Voor de inschatting van het WOI-toerisme in de Westhoek doet Westtoer een beroep op het aantal bezoeken in een selectie van vier begraafplaatsen en zes musea. In 2013 werden op Tyne Cot Cemetery ruim 350.000 bezoeken geteld en op Lyssenthoek Military Cemetery ruim 58.000. De Duitse begraafplaats in Langemark telde meer dan 180.000 bezoeken, Vladslo bijna 54.000. Ook de cijfers 2013 van de WOI-musea waren indrukwekkend: 294.579 bezoeken voor het In Flanders Fields museum, 87.489 voor het Memorial Museum Passchendaele 1917, 82.953 voor de Dodengang, 73.213 voor het Museum aan de IJzer, 41.811 voor Bayernwald en 26.615 voor Talbot House.

Dit alles zorgt voor een totaal aantal bezoeken aan deze sites van 1,2 miljoen. Omdat een WOI-toerist tijdens een verblijf in de Westhoek doorgaans meerdere sites bezoekt, worden deze bezoeken omgezet naar aantal bezoekers aan de hand van het gemiddeld aantal combinatiebezoeken.

Lees meer over 100 jaar Groote Oorlog

Wat denk jij ervan?