Een bezoek aan Westfront en Albert I in Nieuwpoort

Monument Albert I Nieuwpoort
Het imposante Albert I monument, bovenaan een mooi panorama


Langs de Belgische kust kan je heel wat overblijfselen vinden in het landschap van de wrede strijd tijdens de twee wereldoorlogen. Maar wie in Nieuwpoort passeert moet toch eens halt houden bij het Albert I monument.


De Ganzepoot

Aan de oever van de "Ganzepoot" in Nieuwpoort, een sluizencomplex in de vorm van een ganzepoot, werd tijdens WOI een geniaal plan bedacht. Het sluizencomplex zorgde ervoor dat tijdens hoogtij het zeewater niet via de talrijke kanaaltjes het binnenland kon instromen. Tijdens hoogtij werden de sluizen dichtgezet, en tijdens laagtij werden de sluizen geopend, zodat het water vanop het land de zee kon instromen. 

Ganzepoot Nieuwpoort
De Ganzepoot, het water stroomt naar zee

Het plan bestond erin, om nu eens het omgekeerde te doen, samen met het doorbreken van enkele dijken. Wanneer bij hoogtij de sluizen geopend werden, stroomde het zeewater landinwaarts en zette een groot gebied onder water. Telkens wanneer de zee zich bij eb terugtrok, werden de sluizen gesloten, waardoor een immense vlakte onder water bleef staan. Deze techniek moest men 4 jaar lang, twee keer per dag toepassen, zodat telkens de zee de polders kon instromen. Het resultaat was een overstroomd gebied van 15km lang en 4km breed. Het zorgde voor een ondoorbreekbare buffer tussen de Belgische en de Duitse troepen. 

Koning Albert I monument

Toen uiteindelijk na 4 jaar oorlog, in 1918 het Duitse opperbevel de overgave tekende, werden er plannen gemaakt om de heldhaftige militairen te eren voor hun stevige verzet. Aan de oevers van de Ganzepoot zou een groot monument komen, ter ere van de Belgische soldaten, koning Albert en de gesneuvelde Britse soldaten. In 1938. Het monument werd gebouwd in 1938 naar een ontwerp van Julien De Ridder.Albert I monument nieuwpoort
Gebouwd ter van de Engelse troepen die sneuvelden in WOI

Westfront Nieuwpoort

Onder het monument bevindt zich het nieuw geopende museum "Westfront Nieuwpoort", langs daar kan je kennismaken met de geschiedenis van de onderwaterzetting van de polders, en ook het panoramaplatform bovenaan bezoeken. Ook worden er tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, die verband houden met het thema van WOI.

Westfront Museum
Gerenoveerde museum onder het Albert monument
Een deel van het museum wordt gebruikt om het Panorama van de IJzerslag in digitale vorm te tonen. Dit schilderij van 115m lang, en 14m hoog toonde de vernieling van de streek, zoals gezien door de soldaten.

Ijzerpanorama schilderij
Digitale reproductie van "Het Ijzerpanorama"

Een ander deel van het museum toont meer informatie over de onderwaterzetting van de streek. Er is erg veel informatie beschikbaar, meestal ondersteund met film en geluidsfragmenten.

Museum Albert I Nieuwpoort
Binnen in het museum Westfront

Panoramisch uitzicht

Ongetwijfeld dé reden waarom je het Albert I monument moet bezoeken is het prachtige uitzicht over de streek. Je kan met de lift of met de trap omhoog, dus iedereen kan een kijkje nemen en genieten van het prachtige uitzicht over de streek. Overal kan je pijltjes vinden die de richting aangeven van de belangrijkste steden uit de omgeving.

Panorama vanop Albert I monument Nieuwpoort
Uitzicht over de omgeving

Auto en fietsroutes

Voor wie graag nog wat meer wenst te zien van de omgeving, en meer wil te weten komen over 14-18 kan de autoroute en fietsroutes volgen. Deze staan aangegeven aan de voet van het monument. 

Fiets auto en wandelroutes door de streek
Fiets, auto en wandelroutes door de streek

Extra info over Westfront Museum


Meer info over Westfront Museum
Gesloten op maandag
Duur van het bezoek +/- 1.30u
Recenties


Wat denk jij ervan?