780 km wandelplezier in Brabantse Kouters

(c) toerisme Vlaams Brabant/Oost-Vlaanderen

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde samen met Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Toerisme Oost-Vlaanderen 780 km wandeltrajecten in 13 gemeenten van de Groene Gordel en Scheldeland.

In de Brabantse Kouters, het noordwestelijk stukje Groene Gordel in Vlaams-Brabant, is hoofdstad Brussel nooit ver weg. Toch is dit ook een verrassend groene streek. Beekjes en rivieren trekken er groene valleien in de leemplateaus en drijven historische molens aan. Men treft er basilieken en abdijen en frisse stadsvernieuwingsprojecten langs het Zeekanaal Brussel-Schelde. De meters hoge hopranken herinneren aan de glorietijd van de hopteelt in de driehoek Aalst-Affligem-Asse.

(c) toerisme Vlaams Brabant/Oost-Vlaanderen

Dit alles ontdekt men al wandelend langs de knooppunten van het nieuwe wandelnetwerk Brabantse Kouters in de gemeenten Zemst, Vilvoorde, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Wemmel, Londerzeel, Opwijk, Merchtem, Asse, Affligem, Aalst en Buggenhout.

Knooppunten

Het principe van knooppunten is ondertussen zeer gekend bij de fietsers en wandelaars in Vlaanderen. Elk kruispunt van 2 of meer wandelwegen krijgt een uniek nummer. Op de wandelkaart staan alle trajecten en de nummers van de knooppunten. De wandelaar stippelt zelf zijn wandeling uit en bepaalt de afstand aan de hand van de kilometeraanduiding op de kaart. Tijdens de wandeling volgt men de bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt.

(c) Lander Loeckx

Wandelapps

Het systeem van knooppunten bleek ook een succesverhaal voor de online routeplanners en wandelapps. Een steeds groter wordende groep wandelaars plant immers zijn wandeling op knooppunten via een online routeplanner en trekt er met de smartphone of gps op uit.. Zo kunnen ze 300 km van het netwerk, in de gemeenten Grimbergen, Zemst, Vilvoorde, Kapelle-op-den-Bos en een deel van Meise, wandelen op een virtueel netwerk. Geen palen op het terrein maar via de online routeplanner en met de gratis app ‘Wandelknooppunt’ heeft men ze allemaal op zak en kan men direct op pad.

Virtueel

Voor wie niet over digitale middelen beschikt werden ook de virtuele knooppunten volledig in kaart gebracht. De wandelkaart van het digitaal ontsloten gebied wordt gratis meegeleverd met de infogids en de kaart van het bewegwijzerd netwerk. Verder blijven de thematische bewegwijzering van de bestaande, lusvormige wandelingen behouden. Ze worden enkel hier en daar aangepast zodat ze samenvallen met de virtuele knooppunten. Op die manier heeft de wandelaar de keuze: virtuele knooppunten volgen, of de bewegwijzering van een lusvormige wandeling of beiden’.

(c) toerisme Vlaams Brabant/Oost-Vlaanderen

Grensverleggend

Een grensverleggend wandelnetwerk dus, ook letterlijk. Het wandelnetwerk Brabantse Kouters takt immers aan op het wandelnetwerk Stille Waters in Londerzeel en Buggenhout. In het noorden loopt het digitale netwerk dan weer over in het bewegwijzerd netwerk Rivierenland in Kapelle-op-den-Bos en Zemst. Vanuit het Brussels Gewest raakt men gemakkelijk op het netwerk via een verbinding met de Groene Wandeling in Laarbeekbos.

Oost-Vlaanderen

Het wandelnetwerk Brabantse Kouters loopt voor 115 km op Oost-Vlaams grondgebied.Hier lag een belangrijke kans om het wandelaanbod in Buggenhout, reeds voor een beperkt deel opgenomen in het wandelnetwerk Stille Waters, uit te breiden. Zo werden het middelpunt van Vlaanderen en Buggenhoutbos opgenomen in het nieuwe netwerk. Ook het buitengebied van Aalst, met de Faluintjes en Kravaalbos, is vanaf nu ontsloten met nieuwe wandeltrajecten en knooppunten.

Infogids

De infogids en de kaarten van het wandelnetwerk Brabantse Kouters zijn vanaf eind september te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Bekijk het wandelnetwerk digitaal via www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelrouteplanner of download de app via www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelapp.


Wat denk jij ervan?