131 kilometer wandelen in Dijleland


De vernieuwde Streek-GR Dijleland is een feit. Deze route is een wandellus van 131 km voor lange afstand wandelaars tussen Leuven en Mechelen door valleien van de Dijle en haar zijrivieren. Het traject van de streek-GR werd grondig gescreend en aangepast, de bijhorende gids helemaal herschreven en voorzien van nieuwe, gedetailleerde kaarten, wegbeschrijvingen en wetenswaardigheden over elke bijzondere halte.

Toerisme Vlaams-Brabant

Grote Routepaden en Toerisme Vlaams-Brabant kunnen al enkele jaren bogen op een vruchtbare samenwerking, met de 3 Streek-GR’s Hageland, Dijleland en Groene Gordel als gevolg. De Streek-GR Dijleland was ondertussen meer dan 10 jaar oud en bijgevolg aan herziening toe.


De vernieuwingsoperatie van de Streek-GR Dijleland heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. Vrijwilligers van de Grote Routepaden hebben het traject van de streek-GR grondig gescreend en waar nodig hertekend. Nieuw is de indeling in 7 op elkaar aansluitende dagetappes met aan het begin- en eindpunt openbaar vervoer. Ook de gids werd in die zin herwerkt, met een overzichtskaart per etappe, een wegbeschrijving in wijzer- en tegenwijzerzin met bijhorende, duidelijke detailkaarten. Achtergrondinfo over bezienswaardigheden, de natuur, de dorpen en steden onderweg vullen de wegbeschrijvingen aan.


Bewegwijzering

De Streek-GR Dijleland kruist heel wat andere GR-paden. Op deze kruispunten plaatst Toerisme Vlaams-Brabant wandelbomen die de grote GR-richtingen aangeven. Ook de druk van de gids nam Toerisme Vlaams-Brabant voor zijn rekening.

De vrijwilligers van de vzw Grote Routepaden zorgen voor de bewegwijzering met geel-rode strepen op bomen en palen volgens het beproefde systeem van de GR's.

De Streek-GR Dijleland gids kost 9 euro en is te verkrijgen in de boekhandel, de toeristische infokantoren, bij Toerisme Vlaams-Brabant ( ) en bij de vzw Grote Routepaden


Wat denk jij ervan?