Wortel- en Merksplas Kolonie krijgen European Heritage Label

De kolonie van Wortel | (c) Kempens Landschap & James van Leuven 

De Europese Commissie heeft tien sites bekroond die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of in de opbouw van de Europese Unie. Deze sites krijgen het European Heritage Label. De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-Kolonie onderdeel van uitmaken, worden eveneens bekroond. Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt. 

Eerste Vlaamse site

Na een voorselectie door de deelnemende lidstaten waarbij 19 sites naar voren geschoven werden, heeft een Europese jury van onafhankelijke deskundigen uit heel Europa 10 sites aanbevolen. Dit brengt het totaal aantal sites die het European Heritage Label dragen tot 48. 

Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid is door Vlaanderen en Nederland gezamenlijk ingediend. De Koloniën zijn opgericht in het begin van de 19de eeuw om armoede via sociale tewerkstelling in nieuw ingerichte landbouwkoloniën te bestrijden. 

Er zijn meerdere sites die zowel het European Heritage Label alsook een erkenning als UNESCO-Werelderfgoed dragen. 

Wat denk jij ervan?